Arbete och sjukpension

Om du börjar arbeta och får lön ska du meddela FPA och din arbetspensionsanstalt om ditt arbete.

Löneinkomster och andra förvärvsinkomster som ökar arbetspensionen inverkar på utbetalningen av sjukpension. För företagare beaktas FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten enligt arbetspensionslagarna. Om arbetsinkomsten inte har fastställts beaktas löneinkomsten och förvärvsinkomsten från den egna näringsverksamheten som inkomst.

  • FPA fortsätter att betala ut din sjukpension om dina bruttoinkomster (före skatt) eller din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst är högst 737.45 euro/månad (2018).
  • Om du får sjukpension från FPA och får arbete så att dina förvärvsinkomster eller din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst är mer än 737.45 euro/månad, kan du lämna folkpensionen vilande. Pensionen kan lämnas vilande för minst 3 månader och högst 2 år.
  • Om du medan du hade sjukpension fick vårdbidrag för pensionstagare kan du utöver din lön också få ett stöd från FPA som är lika stort som det högsta handikappbidraget.
  • Du kan också prova på att arbeta. Arbete i t.ex. två månader avbryter inte nödvändigtvis pensionsutbetalningen, utan FPA kan betrakta det som arbetsprövning.

Arbetsinkomsterna kan också inverka på bostadsbidraget. Meddela FPA via e-tjänsten att du arbetar. Arbetsinkomsterna inverkar också på din beskattning.

Meddela FPA och din egen pensionsanstalt att du arbetar.

Tillbaka till arbetslivet

När din sjukpension har varit vilande i 2 år och ditt arbete fortfarande fortsätter upphör din sjukpension.

Om ditt tillstånd försämras igen ska du ansöka om sjukpension på nytt. Lämna in ansökan med bilagor till FPA. Då bedöms din arbetsförmåga på nytt.