Gå till innehållet
Försöket med basinkomst

Basinkomstförsöket 2017–2018

I försöket deltar 2 000 personer som valdes ut genom ett slumpmässigt urval i december 2016. Dessa personer utgör försöksgruppen.

Läs mer