En kund fotograferar en bilaga som behövs för ansökan med sin mobiltelefon.

Utkomststöd

Utkomststöd är en temporär stödform. Du kan söka utkomststöd först efter att du sökt alla andra förmåner och ersättningar du har möjlighet att få.

Läs mer