Vanhempainpäivärahan hakeminen työnantajalle

Työnantaja saa tiedon äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalle jäämisestä työntekijältä. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta ilmoittamisesta on säädetty tarkemmin työlainsäädännössä. Ajankohta vaihtelee mm. sen mukaan, kuinka pitkästä vapaasta on kyse. Vanhempainpäivärahakauden ajoittumisen voi laskea laskurilla.

Työnantajalla ei ole oikeutta päivärahaan työntekijän vuosiloman tai työpäivien ajalta.

Jos työnantaja maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta, on työnantajan ilmoitettava Kelaan perhevapaalla olevan työntekijän palkan määrä sekä ajanjakso, jolta palkkaa maksetaan työntekijälle. Vanhempainvapaan palkallisuus tulisi tarkistaa alan työehtosopimuksesta ennen tietojen lähettämistä Kelaan.

Jos työehtosopimuksessa on sovittu, että työnantaja maksaa palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen, ei työstä poissaoloajan palkkaa ilmoiteta.

Tilinumero kuntoon

Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

Katso ohje!

Jos vanhempainvapaan ajalla tulisi työntekijälle maksettavaksi lomakorvaus pitämättömästä lomasta tai lomarahat, ei näitä ilmoiteta Kelaan.  Kyseessä ei ole vanhempainvapaan palkka, vaan korvaus aiemmin kertyneestä lomasta. Nämä eivät oikeuta työnantajaa saamaan päivärahaa, eivätkä myöskään vaikuta työntekijälle maksettavan päivärahan määrään.

Palkanmaksutiedot ilmoitetaan työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17). Jos työntekijän palkallinen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa katkeaa työssäolopäivien vuoksi, tulee äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan palkanmaksutiedot ilmoittaa tarvittaessa useammassa jatkossa. Työpäiviltä äitiys- ja vanhempainraha maksetaan työntekijälle vähimmäismääräisenä, joten työpäiviin kohdistuvaa palkkaa ei tule ilmoittaa. Ilmoita hakemuksen lisätiedoissa, jos palkanmaksutietojen ilmoittaminen jaksoissa johtuu työntekijän työskentelystä tai vuosilomasta tiettyinä päivinä.

Jos koko palkallisen ajan palkanmaksutietoja ei voi ilmoittaa ennakkoon, voi työnantaja ilmoittaa ne jaksoissa palkanmaksukausien jälkeen. Tällöin työnantaja ilmoittaa maksun jatkuvan edelleen jo ilmoitetun palkallisen jakson jälkeen. Päivärahan määrän laskentaa varten 6 kuukauden tulot tulisi kuitenkin esittää viimeistään, kun vanhempainpäivärahakausi alkaa, vaikka palkallisen ajan palkanmaksutietoja ei vielä olisi käytössä.

Hakuajat

Työnantajan tulee ilmoittaa tiedot Kelaan viimeistään siinä vaiheessa, kun vanhempainvapaa-ajan palkka on tullut maksetuksi. Ilmoitus äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaa-ajan palkanmaksusta on työnantajan hakemus. Jos työntekijä on jättänyt oman hakemuksensa hakuaikojen puitteissa, työnantaja voi toimittaa ilmoituksen hakuaikoja huomioimatta, ilman, että hakemus olisi myöhässä.

Työntekijä hakee vanhempainpäivärahoja eli äitiys- tai isyys- ja vanhempainrahaa omalla hakemuksellaan. Äitiysraha tulee hakea viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa, vanhempainraha viimeistään 1 kuukausi ennen sitä päivää, josta alkaen vanhempainrahaa halutaan saada ja isyysrahaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Lue lisää