Tiesitkö, että...

Työpaikalle räätälöity KIILA-kurssi voi parantaa myös työn tuloksia.

Kuntoutusta työntekijöille

Kela tukee työntekijöiden terveyttä ja työuran jatkuvuutta kuntoutuksen avulla. Kela järjestää työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi lakisääteistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta.

Tarvitaanko työpaikalle kuntoutusta?

KIILA-kuntoutuskursseja voi hakea työpaikalle tukemaan työntekijöiden työkykyä.

Katso video KIILAsta!

Jos työntekijä on kuntoutuksen takia estynyt tekemästä työtään, Kela voi maksaa  kuntoutuksen ajalta kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa joko työntekijälle itselleen tai työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta työntekijälleen palkkaa.

Työnantaja voi hakea ryhmäkuntoutusta työkykyä ylläpitävään ja parantavaan kuntoutukseen. Ryhmäkuntoutus suunnitellaan yhteistyössä Kelan, työnantajan, työterveyshuollon sekä kuntoutuspalveluntuottajan kanssa.

Palvelemme myös chatissä

Työnantajan edustaja voi kysyä chatissä yleisistä sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista ja palveluista. Chatissä vastataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajalta pyydettyihin todistuksiin palkasta ja työssäolosta.
Chatissä saa vain yleisneuvontaa. Et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

Lue lisää