Postia Kelaan/ työnantaja-asiakkaat

Useimmat työnantajan hakemukset ja ilmoitukset voi tehdä sähköisesti työnantajien verkkopalveluissa. Liitteet on tietoturvasyistä edelleen toimitettava postitse.

  • Päivärahahakemukset, selvitykset esim. joustavaa hoitorahaa varten sekä näiden hakemusten liitteet lähetetään postitse osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA
     
  • Työterveyshuollon korvaushakemukset ja/tai niiden liitteet lähetetään omiin osoitteisiinsa. Tarkista oikea osoite työterveyshuollon hakemusten käsittelypaikkojen yhteystiedoista.