Perustulokokeilun tavoitteet ja toteutus

Perustulokokeilun tavoitteet

Suomessa toteutetaan perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta.

Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja rahaa toimeentuloa varten. Sen tarkoitus on vähentää tukien hakemiseen liittyvää työtä sekä vapauttaa aikaa ja voimavaroja muuhun toimintaan, kuten työn tekemiseen tai hakemiseen.

Perustulokokeilun avulla selvitetään,

  • miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa sellaiseksi, että se vastaisi paremmin työelämän muutoksiin
  • voidaanko sosiaaliturvaa muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi
  • voidaanko byrokratiaa vähentää ja monimutkaista etuusjärjestelmää yksinkertaistaa.

Perustulokokeilun toteutus

Koska kyseessä on kokeilu, perustuloa ei ryhdytä maksamaan kaikille suomalaisille. Perustulokokeiluun osallistuu 2 000 henkilöä, jotka valittiin satunnaisotannalla joulukuussa 2016. Nämä henkilöt muodostavat kokeiluryhmän.

Heille maksetaan perustuloa kahden vuoden ajan (1.1.2017–31.12.2018). Perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Perustulo on tuloa, joka maksetaan ilman vastikkeita tai tarveharkintaa. Kyseessä on siis tulo, jonka saa automaattisesti joka kuukausi.

Kokeilun vaikutuksia tutkitaan

Perustulokokeilusta tehdään seurantatutkimus.

Seurantatutkimuksessa kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään (noin 173 000 henkilöä). Verrokkiryhmän muodostavat kaikki ne kohdejoukkoon kuuluvat, jotka eivät tulleet valituksi kokeiluryhmään.

Seurantatutkimuksen avulla selvitetään esimerkiksi sitä, eroaako perustuloa saavan kokeiluryhmän työllisyysaste verrokkiryhmän työllisyysasteesta.

Kokeilun seuranta perustuu ensisijaisesti rekisteritietojen hyödyntämiseen. Jotta kokeiluryhmän käyttäytymiseen ei vaikutettaisi, interventiota vältetään kokeilun aikana. Kokeilun lopussa tehdään mahdollisesti kyselyjä tai haastatteluita muista kuin työllisyysvaikutuksista.

Seurantatutkimuksen toteuttajan valitsee valtioneuvosto.

Lue lisää perustulokokeilun tutkimuksesta