Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus
Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
Peltolantie 3, 20720 Turku
020 634 11, faksi 020 634 1700 (Helsinki), 020 634 2800 (Turku)
tutkimus(at)kela.fi

Kelan tutkimuspäällikkö Jaana Martikainen, FaT
Assistentti Eeva-Kaisa Keinänen

Tiedot Asiantuntemus Ryhmä

Aaltonen, Katri ›

erikoistutkija
020 63 41941

sosiaalifarmasia, lääkkeisiin liittyvä tutkimus, eri maiden korvausjärjestemät

Tutkimusryhmä

Ahlstedt, Jaana ›

julkaisusihteeri
020 63 41626

julkaisutoimitus

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Airio, Ilpo ›

erikoistutkija

050 557 9948

työssä käyvien köyhyys, köyhyyden ylisukupolvisuus, toimeentuloturva, eläkejärjestelmä

Tutkimusryhmä

Blomgren, Jenni ›

tutkimustiimin päällikkö
020 63 41893

rekisteritutkimus, sosiodemografiset hyvinvointi- ja terveyserot, sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, sairaanhoitokorvaukset, ikääntyneiden hoiva

Tutkimusryhmä

Bogdanoff, Piia ›

suunnittelija
020 63 41481
050 551 7148

Tutkimusryhmä

Dammert, Kristiina ›

tutkimusassistentti
020 63 41912

kyselytutkimus, tutkimusaineistojen arkistointi

Tutkimusryhmä

Heino, Pekka ›

tutkija
020 63 42875

tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Heinonen, Hanna-Mari ›

tutkija

sosiaalipolitiikka, asiakkuusprosessit

Tutkimusryhmä

Helne, Tuula ›

johtava tutkija
020 63 41582
050 551 7157

kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka ja ekologiset kysymykset

Tutkimusryhmä

Hujanen, Timo ›

tutkija
020 63 41931

terveystalous, työterveyshuolto, terveydenhuollon rahoitus, kustannukset, vaikuttavuus

Tutkimusryhmä

Hyvärinen, Tarja ›

vastaava julkaisutoimittaja
020 63 41955
040 192 4072

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Ikonen, Milla ›

suunnittelija

050 305 7861

tutkimusviestintä

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Jauhiainen, Signe ›

johtava taloustutkija
020 634 1958
050 331 3982

taloustiede, työmarkkinat, eläketurva, julkinen talous, maahanmuutto

Tutkimusryhmä

Jussila, Henrik ›

ryhmäpäällikkö
020 63 41921
040 510 8097

tutkimusviestintä, tutkimuspalvelut

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Kainu, Markus ›

tutkija

Tutkimusryhmä

Kalliomaa-Puha, Laura ›

johtava tutkija, virkavapaalla

siviilioikeus ja sosiaaliturva, omaishoito, vanhus ja oikeus

tutkimusryhmä

Kari, Heini ›

tutkija

050 470 2365

lääkekorvausjärjestelmä, lääkekustannukset, rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Kehusmaa, Sari ›

erikoistutkija, virkavapaalla
020 634 2866
050 592 6101

terveystaloustiede, omaishoito, eläkettä saavan hoitotuki, ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus, rakennemuutoksen vaikutus palvelujärjestelmään, ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä niiden rahoitus

tutkimusryhmä

Keinänen, Eeva-Kaisa ›

assistentti
020 63 41936

Tutkimusryhmä

Ketonen, Marja-Riitta ›

assistentti
020 63 42874

Tutkimusryhmä

Komu, Merja ›

suunnittelija
020 63 41959

tilastollinen tietojenkäsittely

Tutkimusryhmä

Korpela, Tuija ›

tutkija
020 63 41945
050 331 3506

kelan omaa toimintaa ja sen kehittämistä koskeva tutkimus, toimeentulotukeen liittyvä rekisteritutkimus, perintätutkimus

Tutkimusryhmä

Koskenvuo, Karoliina ›

tutkimustiimin päällikkö
020 63 41355

kuntoutus, työkyvyttömyys, epidemiologia, eläketurva, kansanterveystiede

Tutkimusryhmä

Koskinen, Hanna ›

tutkija
020 63 41902

terveystaloustiede

tutkimusryhmä

Kultanen, Virpi ›

tietoasiantuntija
020 634 1662
050 551 0735

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvailun menetelmät, tiedonhaun opetus

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Kurko, Terhi ›

erikoistutkija, virkavapaalla
020 63 40726

Tutkimusryhmä

Kuusisto, Satu ›

tutkija

terveystaloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Laatu, Markku ›

tutkija
020 63 41930

sosiaaliset ongelmat, sosiaaliturvan toimeenpano, työelämän laatu, asiakkaiden kohtaaminen, etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet

Tutkimusryhmä

Marin, Barbro ›

suunnittelija
020 63 41265

Tutkimusryhmä

Martikainen, Jaana ›

Kelan tutkimuspäällikkö
020 63 41953
040 192 3827

lääkkeiden käyttö, lääkkeiden määrääminen, lääkekustannukset

Tutkimusryhmä

Mattila, Hannu ›

erikoistutkija
020 63 41956
050 551 8548

asiakaspalvelututkimus, tilastolliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusryhmä

Miettinen, Anneli ›

tutkija

Tutkimusryhmä

Miettinen, Sari ›

projektipäällikkö

050 4630 7821

laadullinen tutkimus, sosiaali- ja terveyspolitiikka, kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspolitiikka

Tutkimusryhmä

Mikkola, Hennamari ›

Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö
020 634 1890
050 468 6911

terveystaloustiede, terveyden- ja vanhustenhuollon rahoitus, terveyden- ja vanhustenhuollon markkinat

Tieto- ja viestintäyksikkö

Mäkinen, Jenna ›

tutkija

050 325 1921

kuntoutus

Tutkimusryhmä

Mäkkylä, Katja ›

tutkija

050 566 8380

laadullinen tutkimus, media- ja viestintätutkimus

Tutkimusryhmä

Niemelä, Mikko ›

tutkimusprofessori (Kela) / professori (Turun yliopisto), virkavapaalla

+358 40 513 3669

tulonjako, väestön elinolot, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Tutkimusryhmä

Niilola, Petra ›

suunnittelija
020 63 41974
050 551 7153

sähköiset kyselyt ja tiedonkeruut, sosiaalinen media

Tutkimusryhmä

Pappila, Jyrki ›

tietoasiantuntija
020 63 41565

tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvauksen menetelmät

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Perhoniemi, Riku ›

tutkija
020 63 42156

työkyky, työkyvyttömyyseläke, työhyvinvointi, henkinen hyvinvointi

Tutkimusryhmä

Pitkänen, Visa ›

tutkija

050 529 6499

terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Rautjärvi, Leena ›

julkaisutoimittaja
020 63 41957

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Räsänen, Tapio ›

tutkija
020 63 41789
050 302 9292

mikrosimulaatio, tilastotiede, tilastollinen tietojenkäsittely, rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Rättö, Hanna ›

tutkija

Tutkimusryhmä

Saarikallio-Torp, Miia ›

tutkija
020 63 41968

taloustiede

Tutkimusryhmä

Saastamoinen, Leena ›

erikoistutkija
020 63 41972

lääkkeiden käyttö, lääkkeiden määrääminen, lääkekustannukset, pitkaikaislääkitys

Tutkimusryhmä

Sakslin, Maija ›

vastaava tutkija, virkavapaalla

sosiaaliset oikeudet ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeus ja sosiaalivakuutusoikeus, eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus

Tutkimusryhmä

Salminen, Anna-Liisa ›

tutkimustiimin päällikkö
020 63 41303

kuntoutus ja toimintaterapia sekä apuvälineet, itsenäinen suoriutuminen sekä toiminta ja toimintakyky, arviointitutkimus ja laadullinen tutkimus

Tutkimusryhmä

Seppänen-Järvelä, Riitta ›

johtava tutkija

040 183 8920

laadullinen tutkimus, kuntoutus, implementaatio- ja arviointitutkimus, kehittämisen arviointi

Tutkimusryhmä

Sihvonen, Ella ›

tutkija

Tutkimusryhmä

Simanainen, Miska ›

tutkija
020 634 0527
050 552 2095

mikrosimulaatio

Tutkimusryhmä

Soppi, Aarni ›

tutkija

Tutkimusryhmä

Talka, Reeta ›

erikoistutkija

050 4655 351

lääkekustannukset, farmakologia

Tutkimusryhmä

Tillman, Päivi ›

tutkija
020 634 1927
050 573 6586

rekisteritutkimus, kyselytutkimus, omaishoito, sairausvakuutus, sosiaalivakuutus, terveydenhuollon rahoitus, matkakorvaus

Tutkimusryhmä

Tschamurov, Viveka ›

tutkija
020 634 1905
050 551 8008

työn taloustiede, rekisteritutkimus, työttömyys, nuorisotyöttömyys

Tutkimusryhmä

Tulokas, Maini ›

julkaisutoimittaja
020 63 41943

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Tuominen, Marja-Liisa ›

tietopalvelusihteeri
020 63 41701
+358 40 865 6728

tietoasiantuntijuus

Julkaisu- ja tietopalveluryhmä

Tuovinen, Anna-Kaisa ›

Tutkija

hallinto-oikeus, sosiaali- ja terveysoikeus

Tutkimusryhmä

Veilahti, Antti ›

erikoistutkija
020 634 1277
050 550 6309

sosiologia, julkinen talous, vertaileva sosiaalipolitiikka, nuorten syrjäytyminen, mielenterveys, toimeentuloturvan rekisteritutkimus

Tutkimusryhmä

Virta, Lauri ›

johtava tutkijalääkäri
020 63 42858

kelan sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus, fysiatrian erikoislääkäri ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tutkimusryhmä

Ylikännö, Minna ›

johtava tutkija
020 63 42803

työttömyys, ajankäyttötutkimus, työvoimapolitiikka, työmarkkinoiden toiminta ja rakenteiden muutos, toimeentulotuen kela-siirto

Tutkimusryhmä

Österbacka, Eva ›

erikoistutkija

tuloliikkuvuus, perheen ajankäyttö, lasten hyvinvointi, työmarkkinat

Tutkimusryhmä