Työterveyshuollon  korvausten verkkoasiointipalvelu työnantajille

Työterveyshuollon korvaukset verkossa

Kirjaudu työterveyshuollon verkkopalveluun Katso-tunnisteella. Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi.

Kirjaudu palveluun

Palvelussa voit

  • hakea korvausta työnantajan työterveyshuollon kustannuksista
  • nähdä aiemmin lähetetyt verkkohakemukset ja vireillä olevan hakemuksen käsittelytilanteen
  • nähdä korvauspäätökset.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Työnantaja kirjautuu verkkopalveluun ns. vahvalla Katso-tunnisteella. Katso-tunniste luodaan yrityksen y-tunnuksen pohjalta.

Organisaation Katso-käyttöoikeuksien pääkäyttäjä antaa tunnisteelle valtuudet toimia organisaation nimissä. Annettavaan valtuutukseen on kuuluttava toinen seuraavista rooleista

  • Hakemuksen muokkaus (TATTH) -rooli: henkilö voi käsitellä palveluntuottajan lähettämiä tietoja ja täyttää hakemuksen
  • Hakemuksen lähetys (TATTH) -rooli: henkilö voi edellä mainitun lisäksi allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen (edellyttää, että henkilöllä on organisaation myöntämä nimenkirjoitusoikeus)

Monitoimipaikkaisen yrityksen Katso-pääkäyttäjä voi määritellä tarvittavan Katso-roolin

  • koko organisaation kattavaksi, jolloin työnantaja hakee korvaukset yhdellä hakemuksella kaikkien toimipaikkojen kustannuksista, tai
  • toimipaikkakohtaiseksi alitunnisteilla, jolloin korvaushakemuksen voi täyttää ja lähettää toimipaikoittain, jos ne ovat kirjanpidollisesti omia erillisiä kokonaisuuksiaan.

Alitunnuksen käyttäjien tulee vahvistaa tunnuksensa osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Lisätietoa