Mies harjoittelee kuntosalilla

Tiesitkö, että...

Työnantaja voi hakea kuntoutusta sekä ryhmälle että yksittäiselle työntekijälle.

Kuntoutusta työntekijöille

Kela tukee työntekijöiden terveyttä ja työuran jatkuvuutta kuntoutuksen avulla. Kela järjestää työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi lakisääteistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta.

Kaipaatko tietoa työssä olevien kuntoutuksista?

Työssä olevien kuntoutuspalveluihin kuuluu KIILA-kursseja mielenterveyskursseja sekä Tules-kursseja.

Katso video Kelan infosta!

Jos työntekijä on kuntoutuksen takia estynyt tekemästä työtään, Kela voi maksaa  kuntoutuksen ajalta kuntoutus- tai osakuntoutusrahaa joko työntekijälle itselleen tai työnantajalle, jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta työntekijälleen palkkaa.

Työnantaja voi hakea ryhmäkuntoutusta työkykyä ylläpitävään ja parantavaan kuntoutukseen. Ryhmäkuntoutus suunnitellaan yhteistyössä Kelan, työnantajan, työterveyshuollon sekä kuntoutuspalveluntuottajan kanssa.

Palvelemme myös chatissä

Työnantajan edustaja voi kysyä chatissä yleisistä sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista ja palveluista. Chatissä vastataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajalta pyydettyihin todistuksiin palkasta ja työssäolosta.
Chatissä saa vain yleisneuvontaa. Et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

Viimeksi muokattu 3.11.2017
Sivu päivitetty 1.11.2017