Lapsi ruokailemassa

Tiesitkö, että...

Työnantaja saa korvauksen Kelalta, jos se maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta.

Työntekijä perhevapaalla

Kela maksaa työnantajalle vanhempainpäivärahat, jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaiden ajalta palkkaa.

Kaipaatko apua asiointiin?

Työnantajan sähköisen asioinnin ohjeista voi olla apua.

Tutustu!

Työnantaja voi myös hakea vuosilomakustannuskorvausta, jos hän on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkan tai lomakorvauksen perhevapaan ajalta.

Työnantaja hakee Kelasta päivärahoja ja vuosilomakustannuskorvauksia ilmoittamalla Kelaan työntekijälleen maksamansa palkat ja korvaukset.

Palvelemme myös chatissä

Työnantajan edustaja voi kysyä chatissä yleisistä sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista ja palveluista. Chatissä vastataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajalta pyydettyihin todistuksiin palkasta ja työssäolosta.
Chatissä saa vain yleisneuvontaa. Et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 31.10.2017
Sivu päivitetty 1.11.2017