Tiesitkö, että...

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos.

Organisaatio

Valtuutetut

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut.

Valtuutetut vahvistavat Kelan hallituksen esityksestä laitoksen tilinpäätöksen perusteet ja tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallitukselle. Valtuutetut antavat lisäksi vuosittain eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan.

Hallitus

Laitoksen toimintaa johtaa 10-jäseninen hallitus, jonka valtuutetut valitsevat. Kelan henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Kelan hallinto

Tulosyksiköt

Kelan organisaation muodostavat kuusi tulosyksikköä, Asiakkuuspalvelut, Etuuspalvelut, Kehittämispalvelut, ICT-palvelut, Yhteiset palvelut  ja Esikuntapalvelut.

Etuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa etuuksien ratkaisutoiminnasta sekä tekee ehdotuksia etuuslainsäädännön kehittämiseksi. Kelan paikallishallinto koostuu Etuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluvista viidestä vakuutuspiiristä.

 • Eteläinen vakuutuspiiri
 • Itäinen vakuutuspiiri
 • Keskinen vakuutuspiiri
 • Läntinen vakuutuspiiri
 • Pohjoinen vakuutuspiiri

Muita Etuuspalvelujen tulosyksikön alaisia yksiköitä ovat Kelan kansainvälisten asioiden ratkaisukeskus, Ahvenanmaa- Åland, Vammaisten Tulkkauspalvelukeskus (VATU-keskus), Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus (Tkv.ratkaisukeskus) ja Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste.

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

 • Eteläinen asiakaspalveluyksikkö
 • Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö
 • Itäinen asiakaspalveluyksikkö
 • Keskinen asiakaspalveluyksikkö
 • Läntinen asiakaspalveluyksikkö
 • Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö

Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava Yhteyskeskus kuuluu Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön. Se toimii Joensuussa, Lieksassa, Jyväskylässä, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa.

Kehittämispalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakas- ja etuusprosessien ja tietojärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja parantamisesta.

ICT-palvelujen tulosyksikkö tuottaa ja toimittaa ICT-palveluja Kelan asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön käyttöön. Kanta-palvelut on osa ICT-palvelujen tulosyksikköä.

Yhteisten palvelujen tulosyksikkö vastaa toimintaa mahdollistavien yhteisten palvelujen tuottamisesta ja toimittamisesta. Perintäasioita hoitava perintäkeskus kuuluu tähän tulosyksikköön.

Esikuntapalvelujen tulosyksikkö vastaa johtamisen palveluista Kelan strategian toteuttamiseksi sekä johdon tuesta. Sisäinen tarkastus toimii suoraan Kelan pääjohtajan alaisuudessa.

Kelan organisaatiokaaviot