Tulot

Omat tulosivaikuttavat aina siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaa.

Vanhempiesi tulotsaattavat vaikuttaa opintotukesi määrään.

Puolisosi tulot ja omaisuus eivät vaikuta opintotukeesi.

Sinun tai vanhempiesi omaisuus tai varallisuus ei vaikuta opintotukeesi. Omaisuuden tuotto, kuten osingot, vuokratulo ja luovutusvoitto, sen sijaan on veronalaista pääomatuloa, jonka Kela huomioi tulona.