Siirry sisältöön

Opintotukiaika

Opintojen enimmäistukiaika on erilainen korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Myös lukuvuoden tukikuukausien määrä riippuu siitä, missä opiskelet. Oppilaitokset ilmoittavat opiskeluajat Kelalle, ja Kela myöntää tuen sen perusteella.

Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan koske joululomaa, jos sen kesto on enintään 24 kalenteripäivää.

Lukuvuoden tukikuukaudet korkeakouluopinnoissa

Korkeakouluopintoihin voit yleensä saada opintotukea 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat yleensä syys–toukokuu. Voit kuitenkin saada tuen myös pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet esimerkiksi kesäkuukausien aikana.

Jos opiskelet ammattikorkeakoulussa ja opintosi alkavat kevätlukukaudella, voit saada tukea opintojen aloituskuukaudelta, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

18 päivän sääntöä käytetään myös muissa kuin tutkintoon johtavissa opinnoissa, joissa on alkamis- ja päättymispäivä. Niitä ovat esimerkiksi valmentavat koulutukset ja ammatilliset täydennyskoulutukset. Voit saada tukea opintojen aloituskuukaudelta ja päättymiskuukaudelta vain, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Lukuvuoden tukikuukaudet ammatillisissa opinnoissa

Ammatillisissa opinnoissa (eli muissa kuin lukio- ja korkeakouluopinnoissa) lukuvuoden opintotukikuukaudet riippuvat opiskeluajasta. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

  • Lukuvuoden opintojen aloituskuukausi on opintotukikuukausi, jos ensimmäinen opiskelupäivä on kuukauden alkupuolella siten, että kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.
  • Lukuvuoden opintojen päättymiskuukausi on opintotukikuukausi, jos viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi.

Esimerkki 1

Lukuvuoden opiskeluaika on 12.8.–31.5. Elokuussa on 20 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (12.–31.8.), joten se on opintotukikuukausi. Opintotukea voi saada elokuun alusta toukokuun loppuun.

Esimerkki 2

Lukuvuoden opiskeluaika on 15.8.–14.6. Elokuussa on 17 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (15.–31.8.), joten se ei ole opintotukikuukausi. Kesäkuussa on 14 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (1.–14.6.), joten sekään ei ole opintotukikuukausi. Opintotukea voi saada syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Lukuvuoden tukikuukaudet lukio-opinnoissa

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat yleensä syys–toukokuu.

Jos suoritat ylioppilastutkinnon syksyllä, voit saada opintotuen elokuusta alkaen, jos opetus alkaa 14. elokuuta tai aiemmin. Hae elokuulle lisätukea elokuun loppuun mennessä. Tukioikeus päättyy yleensä marraskuussa.

Kesäopinnot

Voit saada opintotukea myös kesällä, jos suoritat silloin tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti.  Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Jos olet lukiolainen, et yleensä voi saada opintotukea kesällä. Jos olet muu toisen asteen opiskelija kuin lukio-opiskelija, voit saada tukea kesäajalle, jos

  • suoritat tutkintoosi tai opintoihisi kuuluvia päätoimisia opintoja
  • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti ja
  • opiskelujakso kestää vähintään 18 kalenteripäivää jokaisena kuukautena, jolle haet tukea.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tukikuukaudelta ei tarvitse tulla määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuukaudelta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että sinulla on opintoja jokaisena tukikuukautena ja että suoritusten yhteismäärä on riittävä.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti.

Muista korkeakouluopintojen edistymisen seuranta

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Näin haet opintotukea kesäajalle

  1. Hae kesäajan tukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
  3. Täytä hakemukseen kesäopintosuunnitelma.
  4. Jos opiskelet toisella asteella, liitä mukaan oppilaitoksesi todistus kesäopinnoista.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan.

Hae kesäajan tukea hyvissä ajoin. Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.