Nuori mies hymyilee

Tiesitkö, että...

Kela järjestää monipuolista kuntoutusta, jolla tuetaan työkykyä.

Kuntoutus

Kela järjestää työikäisille monipuolista kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

Työelämässä oleville on ammatillinen KIILA-kuntoutus, joka toukokuussa 2016 korvaa Tyk-kuntoutuksen. Käynnistyneet Tyk- ja Aslak-kuntoutukset viedään loppuun.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään asiakkaalle, jolla on sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa hänelle huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa arjessa.  Kuntoutuksella voidaan tukea kuntoutujan mahdollisimman itsenäistä ja täysipainoista toimintaa ja osallistumista hänelle merkityksellisissä arjen ympäristöissä.

Sairausryhmäkohtaiset kuntoutuskurssit tukevat sairastuneita tai vammautuneita henkilöitä sekä heidän perheitään monissa eri elämäntilanteissa.

Kuntoutuksena voidaan myöntää myös apuvälineitä, jotka helpottavat opiskelua tai työtä. Yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle voidaan myöntää kuntoutuksena elinkeinotukea.

Kysy kuntoutuksesta

Miten yhdistää työ ja kuntoutus? Kuntoutuksella takaisin töihin? Keskustelupalstalla Kelan asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi.

Kysy Kelasta

Alle 16-vuotiaille lapsille Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutusta voivat joissain tapauksissa saada myös työelämän ulkopuolella olevat yli 65-vuotiaat, joiden toimintakykyä ja elämänlaatua voidaan parantaa kuntoutuksella.

Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa, jos kuntoutukseen osallistuminen aiheuttaa kuntoutujalle ansionmenetystä. Kela korvaa myös kuntoutuksesta aiheutuneita matkakustannuksia. Kelan järjestämä kuntoutus on yleensä maksutonta.

Pohjoismainen yhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus velvoittaa Pohjoismaita tekemään yhteistyötä rajat ylittävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Pohjoismaat ovat solmineet kahdenvälisiä hallinnollisia sopimuksia kuntoutuksen järjestämisestä ja käytännön toimintatavoista. Sopimukset helpottavat kuntoutusasioiden hoitamista, kun henkilö on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja sen mukaisesti työskentelee yhdessä Pohjoismaassa ja asuu toisessa. Suomi on solminut sopimukset Ruotsin, Norjan, Islannin ja Tanskan kanssa. Lisätietoa Sosiaaliturvasopimukset-sivulta.

Muu kuin Kelan kuntoutus

Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät Kelan lisäksi myös mm. julkinen terveydenhuolto, kuten terveyskeskukset sekä sairaalat. Ammatillista kuntoutusta järjestävät myös työeläkelaitokset. Voit tiedustella lääkäriltäsi tai Kelasta, kenen järjestämää kuntoutusta voit hakea. Kela ohjaa sinut muuhun asianmukaiseen kuntoutukseen, jos tarvittavan kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle.

Tapaturma tai liikennevahinko

Jos kuntoutustarve aiheutuu liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle, vaan siitä vastaa vakuutusyhtiösi.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 19.6.2017
Sivu päivitetty 21.8.2015