Työssäoloehto

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan.

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (= tarkastelujakso) ja
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja
  • kokoaikatyön palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1 187 e/kk.

Palkka suhteutetaan työaikaan, kun työssäoloehtoa lasketaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivän minimipalkka on 55,21 euroa (1 187 : 21,5) ja tuntiminimi 6,90 euroa (55,21 : 8).

Voit arvioida laskurilla, onko sinulle kertynyt riittävästi työssäoloa saadaksesi peruspäivärahaa.


Liitä hakemukseesi palkka- ja työtodistukset työssäolon selvittämiseksi. Jos työaikasi on ollut epäsäännöllistä, voi käyttää työajan selvittämiseen myös Kelan lomaketta TT4. Anna lomake työnantajan täytettäväksi.

Täytät yrittäjän työssäoloehdon, jos

  • olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana
  • työtulo on vähintään 1 047 e/kk (vuonna 2017) yhteenlaskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL:n työansioista
  • vähintään 4 kuukautta kestänyt yritystoiminta huomioidaan työssäoloehtoon.

Kun haet peruspäivärahaa, yrittäjän työssäoloehtoon luetaan yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ edellisten 28 kuukauden ajalta.

Arvioi laskurilla

Voit arvioida laskurilla, onko sinulle kertynyt riittävästi yritystoimintaa ja työssäoloa saadaksesi peruspäivärahaa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28/48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät mm. sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen. Tarkastelujaksoa pidentää myös aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella. Pisimmillään tarkastelujakso on siis 9 vuotta ja 4 kk.

Työssäoloehdon voimassaolo

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa, vaikka olisit työttömyysjaksojen välillä työssä. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, ennen kuin olet uudelleen täyttänyt työssäoloehdon.

Palkkatuettu työ ja työssäoloehto

Jos olet ollut työssä, josta työnantajalle maksetaan palkkatukea, 75 % työskentelyajastasi lasketaan työssäoloehtoon. 25 % työskentelyajastasi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Työskentely ulkomailla

Työskentely toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan huomioida Suomesta maksettavan peruspäivärahan työssäoloehdossa. Yleensä tämä edellyttää, että olet välittömästi ennen työttömyyttä työskennellyt Suomessa vähintään neljä viikkoa

Toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä kertyneet vakuutuskaudet voidaan laskea työssäoloehtoon, kun esität lomakkeen U 1 tai E 301 työnhakumaassa. Tarvittaessa Kela voi pyytää edellä mainitut lomakkeet toisesta maasta.

Maasta- ja maahanmuutto -sivuilla on lisätietoja työttömyysturvasta muuttaessasi Suomeen tai Suomesta ulkomaille.

Viimeksi muokattu 13.12.2016
Sivu päivitetty 1.1.2017